Τμήμα Α΄:
Κωδικός χώρου: Κ6.105
Τοποθεσία: 1ος όροφος  Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Χωρητικότητα: 32 m2
Θέσεις Εργασίας: (6)
Αριθμός Ερευνητών: (6)

Τμήμα Β΄:
Τοποθεσία: 1ος όροφος  Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Κωδικός χώρου: Κ6.120
Χωρητικότητα: 46 m2
Θέσεις Εργασίας: (3)
Αριθμός Ερευνητών: (3)

Ο χώρος είναι κατάλληλος επίσης για συνεδριάσεις. Έχει ανακαινιστεί προσφάτως, διαθέτει πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό και παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για meeting,  διεξαγωγή ημερίδων-διαλέξεων καθώς και μικρών επιστημονικών συνεδρίων.

Επιπλέον, εργαστηριακοί χώροι στους οποίους εκτελούνται ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συναφείς με την αποστολή του Εργαστηρίου Έρευνας και με τα γνωστικά του αντικείμενα, περιγράφονται στη συνέχεια:

1.       Χρηματοδοτική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων

2.       Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

3.       Προγραμματισμός Ταξιδιωτικών Προϊόντων

4.       Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων

5.       E– Tourism

6.       Μεθοδολογία Έρευνας

7.       Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι και ΙΙ

Επιπλέον διατίθενται τρεις ακόμη αίθουσες, εξοπλισμένες με προβολικό σύστημα και διαδραστικούς πίνακες.