Η επιλογή του προσανατολισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Τουριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευνας» έγινε με βάση το γνωστικό αντικείμενο και το περιεχόμενο σπουδών της  Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων  και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας που έχει ως αποστολή να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες του Τουρισμού, και συγκεκριμένα:

Α. Της ανάπτυξης σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης προορισμών  και

Β. Της διοίκησης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας