Οι εκπαιδευτικοί του Τμήματος είναι εκδότες των κάτωθι επιστημονικών περιοδικών.

 

International journal of Applied Siences in Tourism (ijast)

Είναι ένα σχετικά πρόσφατο περιοδικό του χώρου, με διεθνή επιστημονική επιτροπή και με γνωστικό αντικείμενο το οποίο αφορά το συνολικό χώρο του τουρισμού και των εξελίξεων του και πρόκειται να ενταχθεί σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.


Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση (Τourist Scientific Review)

Είναι το π ρ ώ τ ο επιστημονικό περιοδικό στην Ελλάδα στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του τουρισμού, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2003 από τις Εκδόσεις Interbooks. 

Διευθυντής ΄Εκδοσης είναι ο καθηγητής Περικλής Ν. Λύτρας, μέλη της Συντακτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του επίλεκτα μέλη της ελληνικής τουριστικής ακαδημαϊκής κοινότητας και υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την έκδοση το περιοδικό αναφέρεται σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους που άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέρουν τον τουρισμό και ειδικότερα εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Κοινωνιολογίας, της Νομικής Επιστήμης, της Ψυχολογίας, των Εργασιακών Σχέσεων, της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, καθώς επίσης και της Επιχειρησιακής ΄Ερευνας, της Στατιστικής και της Λογιστικής. 
Τα άρθρα δημοσιεύονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 
ISSN: II09 - 897X

Διοίκηση και Οικονομία (Μαnagement and Economics
Eίναι το π ρ ώ τ ο και μ ό ν ο επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών στην Ελλάδα, στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της διοίκησης και της οικονομίας, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2004 και εξακολουθεί να κυκλοφορεί από τις «Εκδόσεις Παπαζήσης». Διευθυντής ΄Εκδοσης είναι ο καθηγητής Περικλής Ν. Λύτρας, διαθέτει Συντακτική και Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από 30 περίπου πρωτοβάθμιους καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μας. Σύμφωνα με την έκδοση αναφέρεται σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους και τα γνωστικά πεδία, τα οποία άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέρουν τόσο τη Διοίκηση όσο και την Οικονομία στο σύνολό τους.
Τα άρθρα δημοσιεύονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα, είτε σε άλλη γλώσσα με απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής. 
Από το 2009 θα κυκλοφορεί και ηλεκτρονικά.
ISSN : 1790-1634

Τουριστικά Θέματα

Ο Δρ Λαλούμης Δημήτρης, ως πρόεδρος του ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. (Δράση για την Ανάπτυξη του Τουρισμού και της Τουριστικής Εκπαίδευσης) στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών (Ι.Τ.Μ.Ε.), εκδίδει το έντυπο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Τουριστικά Θέματα».

Στόχος του περιοδικού είναι η διάδοση της γνώσης σχετικά με τα επιστημονικά πεδία που πραγματεύονται θέματα τουρισμού. Στα Τουριστικά θέματα δημοσιεύονται πρωτότυπα άρθρα και πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες. Οι προς δημοσίευση εργασίες κρίνονται ως προς την πρωτοτυπία, την επάρκεια και την ορθότητά τους από µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αν κριθούν θετικά, θεωρούνται έγκυρες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση από άλλους ερευνητές για την εξέλιξη της γνώσης.

Η εμπλοκή των μελών ΕΠ στα παραπάνω και η επαναληψιμότητα ενεργειών γνωστοποίησης του παρεχόμενου επιστημονικού έργου αποτελεί μια βάση για προσέλκυση ενδιαφερόμενων φοιτητών υψηλού επιπέδου.   

 

Journal of Tourism Research

Ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδει το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών (Tourism Research Institute)  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δημήτρη Λαλούμη. (URL: www.jotr.eu)