Λύτρας Περικλής. «Ελληνικό Κοινοβούλιο και Εξωτερική Πολιτική 1946-1958»,Αθήνα 1980.

Λύτρας Περικλής. «Οι Επιστήμες της Συμπεριφοράς στο Μάρκετινγκ»,Αθήνα, 1982.

Λύτρας Περικλής. «Αθλητική Ψυχο-Κοινωνιολογία»,εκδόσεις Θεωρία, Αθήνα, 1983.

Λύτρας Περικλής. «Τουριστική Ανάπτυξη: Yποδομή, Εκπαίδευση, Περιβάλλον»,εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1983.

Λύτρας Περικλής. «5Γλωσσο Λεξικό Τουριστικών Όρων»,εκδόσεις Κόνδωρ, Αθήνα, 1985.

Λύτρας Περικλής. «Αρχές Πολιτικής Επιστήμης»,εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1986.

Λύτρας Περικλής. «Τουριστική Κοινωνιολογία»,εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1987.

Λύτρας Περικλής. «Δημόσιες Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα: θεωρία και πράξη»,εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1988.

Λύτρας Περικλής. «Τουριστική Ψυχολογία»,εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1988, α΄ έκδοση, β’ έκδοση 1992 και γ΄ έκδοση 1998.

Λύτρας Περικλής. «Η Κοινωνία της Αναψυχής: Τουρισμός και Αθλητισμός μπροστά στο 2000», εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1990.

Λύτρας Περικλής. «Οι 300 της Βουλής χωρίς μυστικά»,εκδόσεις Interbooks, Aθήνα, 1990.

Λύτρας Περικλής. «Εργασιακές Σχέσεις»,εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1992, Β΄ έκδοση, 1998, Γ’ έκδοση 2000.

Λύτρας Περικλής. «Ελληνική Τουριστική Βιβλιογραφία 1924-1997», εκδόσεις Business

Press( Τουριστική Αγορά ), Αθήνα, β΄ έκδοση, Νοέμβριος 1997.

Λύτρας Περικλής. «Κοινωνιολογία του Τουρισμού»,εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1998.

Λύτρας Περικλής. «Θρησκευτικός Τουρισμός: μία κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση», εκδόσεις  Interbooks, Αθήνα, 2001.

Λύτρας Περικλής. «Κοινωνία της Αναψυχής : η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στιςδιακοπές »,εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 2002.

Λύτρας Περικλής. «Κοινωνιολογία & Ψυχολογία Τουρισμού»,εκδόσεις  Interbooks, Αθήνα , 2004.

Λύτρας Περικλής. «Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία στον Τουρισμό»,εκδόσεις Interbooks,  Αθήνα, 2009.

Βαρβαρέσος Σ., (2013), Οικονομική του Τουρισμού. Εννοιολογικές, Θεωρητικές και Μεθοδολογικές προσεγγίσεις. (Β΄ Έκδοση αναθεωρημένη) Αθήνα, Εκδόσεις Προπομπός, σ. 502.

Βαρβαρέσος Σ., (2011), Τουριστική Ανάπτυξη και Διοικητική Αποκέντρωση, Β΄ έκδοση. Αθήνα, Εκδόσεις  Προπομπός, σ. 236.

Βαρβαρέσος Σ., (2000), Τουρισμός. Οικονομικές Προσεγγίσεις, Β΄έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις  Προπομπός, σ. 299.                                                               

Βαρβαρέσος Σ., (2000), Τουρισμός. Έννοιες, μεγέθη, δομές. Η Ελληνική πραγματικότητα, Β΄έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις  Προπομπός, σ. 278.

Βαρβαρέσος Σ., (2000), Mάνατζμεντ Φορέων και Οργανώσεων,  Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (Ε.Α.Π) , σ. 113.

Βαρβαρέσος Σ., (1999), Οργάνωση και Λειτουργία Συλλογικών Τουριστικών Φορέων, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (ΕΑΠ)  σ. 104. στο: Σ. Βαρβαρέσος, Α. Χριστίδου : Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων Τουρισμού,  Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (Ε.Α.Π), σ. 173.

Βαρβαρέσος Σ., (1992),  Marketing Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού, Αθήνα, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), σ. 115

«Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» Δημήτρης Λαλούμης , Αυτοέκδοση 2014

«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων» Δημήτρης Λαλούμης , Αυτοέκδοση 2014

«Διοίκηση εστιατορίων» Δημήτρης Λαλούμης & Κώστας Στεφανακίδης, Αυτοέκδοση 2013

«Τεχνική εστιατορίου» Δημήτρης Λαλούμης & Κώστας Στεφανακίδης, Αυτοέκδοση 2013

«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Εφαρμογή στον Τουρισμό» Δημήτρης Λαλούμης, Βίκυ Κατσώνη (2010), Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλη

Συμμετοχή στην πολυσυγγραφική έκδοση με τίτλο «Δομή και Οργάνωση του Ελληνικού Αθλητισμού» Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2004. Θέμα: «Αθλητισμός Αναψυχής» 

Συμμετοχή (4 συγγραφείς) στην έκδοση με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» εκδόσεις «ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο», Αθήνα 2003

“Hotel Management”, Εκδόσεις «Σταμούλης» 2003

"Ξενοδοχειακή Ψυχαγωγία και Άθληση", Εκδόσεις «Σταμούλης» 2000

«Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» εκδόσεις «Σταμούλης» 1998

«Διοίκηση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων», εκδόσεις «Interbooks» 1996.

Συμμετοχή στην πολυσυγγραφική έκδοση με τίτλο «Ελληνικός Τουρισμός, Μύθοι και πραγματικότητα». εκδόσεις «Anubis» 1996. Θέμα: «Ο ρόλος της ψυχαγωγίας και άθλησης στην ανάπτυξη του τουρισμού».

"Ψυχαγωγία και Άθληση Πελατών Ξενοδοχείων". 1991, εκδόσεις «Έλλην».

Συμμετοχή (2 συγγραφείς) στην έκδοση του ΟΤΕΚ (Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) με τίτλο «Εστιατορική Τεχνική».

Βιτουλαδίτη Ουρανία. Μάρκετινγκ των Tour Operators και των Τουριστικών Γραφείων ISBN 960-538-217-7 ( ΔΤΕ 61 )

Βιτουλαδίτη Ουρανία. Μάνατζμεντ των Tour Operators και των Τουριστικών Γραφείων ISBN 960-538-203-3 ( ΔΤΕ 60 )

Βιτουλαδίτη Ουρανία. Εγχειρίδιο Μελέτης του βιβλίου MarketinginTravelandTourismISBN960-538-274-1 ( ΔΤΕ 61 )

Κατσώνη Βίκυ, (2014), «e-Tourism, Διαδυκτιακές συναλλαγές στον Τουρισμό», συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ’αποστάσεως Εκπαίδευσης

Κατσώνη Βίκυ, (2012), «e-Tourism, Διαδυκτιακές συναλλαγές στον Τουρισμό», ISBN: 978-618-80109-0-1

Κατσώνη Βίκυ, (2012), «Αεροπορικές Μεταφορές και Τουρισμός», ISBN: 978-618-80109-1-8

Κατσώνη Βίκυ, (2011),«Επιχειρηματικότητα και Συστήματα Επικοινωνίας Τουριστικών Επιχειρήσεων», ISBN: 978-960-93-3068-1.

Κατσώνη Βίκυ, (2011) «Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων και Τεχνολογία στον Τουρισμό», ISBN: 978-960-93-3067-1.

Κατσώνη Βίκυ, (2010), «Βιομηχανία Αεροπορικών Μεταφορών και Τουρισμός», εκδόσεις Interbooks,  ISBN: 978-960-390-217-1.

Λαλούμης Δημήτρης και Κατσώνη Βίκυ, (2010), «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-Εφαρμογή στον Τουρισμό», Εκδόσεις Σταμούλης, ISBN 978-960-351-846-4.

Κατσώνη Βίκυ, (2006), «Συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων στον τουρισμό-από τα CRSs στα GDSs»,   εκδόσεις Interbooks,    ISBN:960-390-173-3.